Regelement
Reglement gebruik ’t Bunkertje:

- Leeftijd bezoekers: groep 7 basisschool – 25 jaar. Afhankelijk van de activiteit die wordt georganiseerd kan de toegestane leeftijd aangepast worden.
- Bezoekers kunnen verplicht worden zich te legitimeren.
- Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Molenhoek heeft ten allen tijde het recht personen de toegang te weigeren / ontzeggen.
- Tijdens de opening van de jeugdruimte dient er altijd een vrijwilliger aanwezig te zijn, die verantwoordelijk is voor de activiteit.
- Alleen vrijwilligers hebben toegang achter de bar.
- Tijdens activiteiten wordt er geen alcohol geschonken.
- Het meebrengen van eigen drank, glas en/of blikwerk is niet toegestaan.
- Alle consumpties worden contant betaald.
- Bezoekers zijn medeverantwoordelijk voor het schoon houden v.d. ruimte.
- Dealen en gebruik van drugs in en om het gebouw is niet toegestaan.
- Binnen in de jeugdruimte mag niet gerookt worden.
- Gewelddadig, seksistisch, ongewenst, agressief en / of racistisch gedrag wordt niet getolereerd.
- Gebruik/bezit/handel van/in slag-, steek-, vuurwapens en/of vuurwerk is in en om het gebouw niet toegestaan.
- Schade toegebracht tijdens activiteiten e.d., aan gebouw en / of eigendommen van Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Molenhoek, worden tegen nieuwwaarde door de veroorzaker vergoed.
- Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Molenhoek stelt zich niet aansprakelijk voor persoonlijke schade, verlies / diefstal en / of beschadiging van persoonlijke eigendommen, ontstaan voor, tijdens of na een activiteit.
- Van het niet naleven v.d. huisregels en / of bij ongeregeldheden, als ook bij diefstal en vernieling wordt altijd melding gemaakt c.q. aangifte gedaan bij het bestuur van Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Molenhoek en de Politie.
- In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Molenhoek.

't Bunkertje huurt de ruimte bij Gemeenschapshuis De Wieken. De regelement van De Wieken geldt ook voor 't Bunkertje. Klik hier om naar de website van De Wieken te gaan.